Oferta

Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb:

kupna-sprzedaży
skarbowo-podatkowych i amortyzacyjnych
bankowo-hipotecznych
opłat planistycznych i adiacenckich
opłat z tytułu użytkowania wieczystego
negocjacyjnych i ofertowych
darowizn i spadków
sądowych i komorniczych
ustalenia rekompensaty za pozostawienie mienie zabużańskie
wniesienia aportem do spółki
odszkodowań z tytułu przeprowadzenia inwestycji infrastruktury liniowej

Oferta usług wyceny obejmuje określenie wartości:

nieruchomości gruntowych niezabudowanych
nieruchomości gruntowych zabudowanych
nieruchomości lokalowych
budynków i budowli
nieruchomości rolnych i leśnych
służebności gruntowych i przesyłu
czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych i lokalowych
za bezumowne korzystanie z nieruchomości
maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem

Wykonujemy również:

inwentaryzację budynków i budowli oraz nieruchomości lokalowych
dokumentacje dla potrzeb założenia kartotek budynkowych i lokalowych w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych.

Nasza firma z chęcią podejmie się każdego zadania wynikającego z potrzeb Naszych klientów.
Wszystkie prawa zastrzeżone © nieruchomości-szacunek.pl
Projekt i wykonanie: rako-lan.pl